Despre noi

1. Coordonate
- Denumire firmă: Rusu D. M. Constantin if

2. Dotări
-aparate de măsură şi control digitale/analogice, generatoare de semnal, osciloscop, surse de alimentare, staţie de lipit cu aer cald şi IR, stand de lucru şi probe, programatoare de memorii, interfete, PC-uri, fax, scule specifice;
- biblioteca tehnică, acces la internet pentru documentare si comunicaţii;
- baze de date tehnice, abonamente la publicaţii de profil;
- stoc permanent de componente electronice uzuale, relaţii de colaborare cu importatori de componente electronice.

3. Membrii asociaţi , activităţi prestate
-Z. Rusu - evidenţă contabilă, gestiune, operare PC, vânzări, servicii secretariat, relaţii cu publicul, permis auto cat. B;
-C. Rusu - service electronică industrială şi de larg consum, tehnica IT, periferice, operare PC, relaţii cu publicul, permis auto cat. B

4. Colaborari
- contracte de service în garanţie şi postgaranţie: PECEF Tehnica, ESD (Philips, LG, Samsung), Relco (Daewoo Electronics, Hyundai) şi altele.