Garanţie


Reparaţiile beneficiaza de

3 luni 

G A R A N Ţ I EGarantia se acordă doar pentru etajele supuse intervenţiei (nu se extinde asupra întregului aparat) şi se execută doar în atelierul firmei.